Huurdersorganisaties

Onze huurders worden vertegenwoordigd door vier huurdersorganisaties: Huurdersvereniging Goor en omstreken, Stichting Bewonersbelangen Diepenheim/Markelo/ Rijssen, Huurdersvereniging Lochem en Huurdersplatform Ambt Delden. De gegevens van deze huurdersorganisaties ziet u hiernaast.

Samenwerkingsovereenkomst

Begin juni 2014 hebben de drie huurdersorganisaties met Viverion een samenwerkingsovereenkomst getekend. Lees hier de samenwerkingsovereenkomst.

Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking, de communicatie en het overleg tussen de huurdersorganisaties en Viverion zo goed mogelijk te laten verlopen. In de overeenkomst is vastgelegd over welke onderwerpen Viverion en de huurdersorganisaties overleg voeren. De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet) vormt het vertrekpunt voor de samenwerking. Dit betekent dat de huurdersorganisaties adviesrecht hebben op zowel nieuw beleid als wijzigingen in bestaand beleid. Voor servicekostenbeleid hebben de huurdersorganisaties instemmingsrecht.

De huurdersorganisaties voeren een aantal keren per jaar overleg met Viverion. Onderwerpen die daar onder andere worden besproken zijn onderhoud, verkoop van huurwoningen, fusies, leefbaarheid in de wijk en huisvesting van ouderen en bijzondere doelgroepen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden