Huurdersvereniging Goor en omstreken

Uitnodiging Algemene Huurdersvergadering 2019


Beste huurder,

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Huurdersvergadering. U bent welkom op donderdag 25 april 2019 om 19.30 uur in De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor. Het programma eindigt om 21.30 uur.

Waarom deze algemene huurdersvergadering?
Huurdersvereniging Goor behartigt uw belangen bij de gemeente Hof van Twente en woningcorporatie Viverion. Eén keer per jaar leggen wij u in een algemene vergadering verantwoording af over onze activiteiten in het voorgaande jaar. Naast de activiteiten, lichten we onze inkomsten en uitgaven toe. Ook vertellen we u over onze plannen voor het nieuwe jaar.

Laat van u horen!
De woningmarkt is gespannen. Om ons heen horen we over verduurzaming en groot onderhoud van woningen. Wij willen graag van u horen hoe wij uw belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen. Wat vindt u belangrijk? Wat verwacht u van ons? En wat ligt binnen onze mogelijkheden?

Programma
Dit is de agenda voor de avond. Zoals u ziet hebben we twee gasten uitgenodigd. Namens de gemeente Hof van Twente en Salut Welzijn vertellen zij u over wonen en zorg.

Aanmelden
Wilt u de vergadering bijwonen? Meldt u zich dan even aan. Dan zorgen wij dat er een zitplaats en een drankje voor u klaarstaat. Aanmelden kan via het vragenformulier hiernaast, of door een email te sturen naar huurdersvereniginggoor@gmail.com. Bellen mag ook. Ons secretariaat is bereikbaar onder nummer 06 – 19 81 65 65.

Ter voorbereiding op de vergadering kunt u onderstaand Jaarverslag 2018 lezen. Wij hopen u 25 april te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,
André Morsink
Voorzitter

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 vindt u hier. Vorig jaar vond de jaarlijkse Algemene Huurdervergadering plaats op 22 maart. Het verslag van deze vergadering kunt u hier lezen.

Contactgegevens

E: huurdersvereniginggoorgmailcom

T: 06 19 81 65 65

Vragenformulier huurdersvereniging

Persoonlijke gegevens
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden